The Kapa

The Kapa, a new competitive reality show searching for the best kapa haka talent to form a cultural super-group that will represent Aotearoa. 

TV show sub navigation

Compositions

Please note: The Kapa composition materials (kupu) remain the property of © Black Inc Media.


Episode 2 - Waiata Tira kupu  

Tauwhiro
Tīkina rā ko ngā kōrero i te wānanga
Tīkina rā ko te hau tapu o ngā ariki
Tāpaetia mātou ki te kahu taketake
Koi tāepaepa te kahu i te rā
Koi mātao te kiri i te hau
Hui e, tāiki e!

© Black Inc Media.


Episode 3 - Whakaeke

Ngā tai e whā
Tuia te rangi, te whenua, te muka here tangata
Tēnei te tai tangata kua pari ki uta
Te Tai Tokerau
Te Tai Tonga
Te Tai Rāwhiti
Te Tai Hauāuru
Te Tai-tamawahine, Te Tai-tamatāne, ē, kua pari mai.
Karanga mai ki ēnei matamatahuānga ōu, ki ngā kiato o ngā waka huhua!
Whatitiri ki rangi, ko … group name… ki te whenua!
Tini whetū ki te rangi, ko …group name… ki te whenua!
Mihi mai ki ngā mahuri whakarātā o ngā pae maunga
Ki ngā ika-a-Whiro o taiwiwī
Ki ngā kikopuku o taiwawā
Ki te kura takahi puni, kua rāmemene mai ki runga, ki a koe.
Hei te huinga a Mataaho, anei mātou, a …group name…, kua tau!
Tahuna te ahi! Hī!

© Black Inc Media.


Episode 4  - Poi 

Title: Tā te wahine
Tā nehe mā i whakatau ai
“He puta taua tā te tāne, he whānau tamariki tā te wahine”
Ō nehe mā roke! Ō nehe mā hamuti!

Tā te wahine i ēnei rā,
He ārahi,
He arataki,
He tohutohu,
He whakatakoto i te ture i roto i tōna ake kāinga, nē hā tāne mā?
Tērā ui makihoi hoki!

Ka mutu, ki te kore e ea i tērā, he whakaheke kōrero tā te wahine
He whakatupu hoki i tana pā harakeke.
Ē, he aha tētahi tauira i tua atu mō tēnei mea, mō te mana wahine.

Ā, kāti kua kēhi!

© Black Inc Media.


Episode 5 - Haka

Haka (Social issue)

Title: Matika, maranga, e oho!
Kei te iwi, homai ō koutou taringa!
Ahakoa aku haerenga i tēnei whenua,
E rua, e rua tātou, me ngā take kōhuru tāngata, tūkino tamariki anō hoki!

Kei hea te tupuranga o te pā harakeke i tērā whakaaro?
Kei hea hoki te pakari o te iwi i ērā mahi?

Inamata, ko tā te toa mahi he para whakawai
He umauma rākau, e maire ai te iwi āpōpō.

Heoi anō tēnei reanga, mō te roro more, ē, kei a tātou!

Tīkina ō nehe mā horopaki
O te noho ā-hapori
O te whakaaro ā-hapori anō hoki
Mā reira pea e eke ai te kōrero, ‘he uruuru kahika ki te wao, he uruuru tāngata ki te pā’.

Ko te uruuru tāngata tēnei e paremata nei, anei taku rongoā ki ēnei hahani mai a te rāwaho ki ahau! 
Kainga, apua, horomia!

Hī!

© Black Inc Media.