TV show sub navigation

Kōrero Hākinakina

Sports related phrases in the Māori language.

Kia kaha                                              Go hard

Karawhiua                                           Give it heaps

Whakapaua te kaha                            Empty the tank

Kaua e tuohu                                       Don’t give up

Makaia, kaua e whanaia!                    Pass it, don’t kick it!

Ngākau reka                                        Good attitude

Whāia te mahere rautaki                    Stick to the game plan

Mā te ārai e toa ai                                Defence wins games

Ehara taku toa i te toa takitahi           It’s not about individual brilliance

..he toa takitini kē ..                             It’s about shining as a team

Manawa kai tūtae!                               Go like crazy, throw caution to the wind!

Whakamahia ō pūkenga!                    Use your skills