Tākaro Tribe, 1 Ūpoko 3

Tākaro Tribe, 1 Ūpoko 4

Tākaro Tribe, 1 Ūpoko 5