Whaikōrero

He mea tuku iho, he kaupapa whai take i roto i ngā tikanga Maori te whaikōrero. He ao tapu te tirohanga ki te whaikōrero, ā, he ruarua noa iho o te maha ka eke ki te tino taumata. Me pēhea e noho hāngai ai, ka mau tonu ai ki tōna āhua tapu?

TV show sub navigation

Ngā wāhangā

Ngā wāhangā mō Whaikōrero.

Ūpoko 1
Ko ngā kaikōrero o roto i te hōtaka tuatahi, ko Mauriora Kingi, rātou ko Awanui Black, ko Te Wharehuia Milroy, ko Poia Rewi, ā, ka whakatakotohia e rātou te tūāpapa mō te whare kōrero o Whaikōrero.  

Ūpoko 2
I tēnei wiki ko Huirangi Waikerepuru rātou ko Piri Sciascia, ko Turuhira Hare, ko Pakake Winiata ngā kaikōrero.  Ka uia rātou ki te pātai, ‘he aha tēnei mea, te whaikōrero?’

Ūpoko 3
Ka uiuitia i tēnei hōtaka a Pou Temara rātou ko Erima Henare, ko Anaru Martin, ko Paraone Gloyne, ā, ka matapakihia te āhua o te tuku i te whaikōrero.  

Ūpoko 4 
Ko ngā kaikōrero i tēnei hōtaka, ko Tīmoti Kāretu rātou ko Waldo Houia, ko Che Wilson, ko Kingi Kiriona, ā, ka whakaputa whakaaro rātou mō ngā āhuatanga ōkawa o te whaikōrero. 

Ūpoko 5
I tēnei hōtaka ko Rāhui Papa rātou ko Lewis Moeau, ko Te Wharehuia Milroy ngā kaikōrero.  Ka matapakihia e rātou te āhua o tā te kaikōrero whakaraupapa i tana whaikōrero.  

Ūpoko 6
I tēnei wiki, ko Huirangi Waikerepuru rātou ko Poia Rewi, ko Che Wilson, ko Pouroto Ngaropo ngā kaikōrero, ā, ka whakatewhatewhangia ko wai te hunga e tika ana kia tū ki te whaikōrero.  

Ūpoko 7
Ka kōrerohia e Chris Winitana rātou ko Piri Sciascia, ko Awanui Black, ko Kingi Kiriona ngā huarahi e ū ai tētehi whaikōrero ki te hinengaro me te whatumanawa o te hunga whakarongo.  

Ūpoko 8
I tēnei hōtaka ka whakatewhatewhangia te paepae e Erima Henare rātou ko Mauriora Kingi, ko Tīmoti Kāretu, ko Rāhui Papa. 
 
 
Ūpoko 9
Ka matapakihia e Pou Temara rātou ko Chris Winitana, ko Pakake Winiata, ko Pouroto Ngaropo te wāhi ki te mau rākau hei whakaniko i te whaikōrero.  
 
 
Ūpoko 10

Ko Te Ripowai Higgins rātou ko Turuhira Hare, ko Te Kahautu Maxwell, ko Waldo Houia ngā kaikōrero i tēnei hōtaka, ā, ka kōrerohia e rātou te wāhi ki te wahine i roto i ngā mahi whaikōrero.  

Ūpoko 11
Ka matapakihia e Te Waihoroi Shortland rātou ko Meng Foon, ko Lewis Moeau, ko Heketū Blake te whai wāhitanga mai o tauiwi ki ngā mahi whaikōrero.  

Ūpoko 12
I tēnei hōtaka whakamutunga o Whaikōrero, ko Hone Sadler rātou ko Paraone Gloyne, ko Te Poroa Malcolm, ko Anaru Martin ngā kaikōrero.  Ka anga whakamua te titiro ki te āhua o te whaikōrero o anamata.