POI360

He pakipūmeka taunekeneke, he kāinga ā-tihi mō ngā kōrero taketake o te poi te paetukutuku POI360. I hangaia mā te tautoko a Irirangi te Motu.

TV show sub navigation

Poi Performance - Takawirihanga

Māori English

I waenganui pū harakeke ahau
Whakarongorongo ana ki ngā hau 
Oho ana tōku wairua, oho ana tōku wairua

Ki ngā takawirihanga o te poi
E mireirei ana ka toko
Te whakaaro "i ahu mai koe i hea"? 
Te whakaaro "i ahu mai koe i hea"? 

Nā Io Matua Kore 
Ka noho i a Whaea Rikoriko
Ka puta ko ngā ao, ka puta ko ngā pō 

Ka puta ko Ranginui e tū iho nei
Ko Papatūānuku e takoto nei
Piri ana rāua ka puta ko Tāne Māhuta,
ko Tāne Māhuta

Nā Tāne Māhuta
Ka moe i a Pākoki
Ka puta ko Harakeke
Nā Tāne Māhuta ka moe i a Repo
Ka puta ko Raupō

I a rāua tahi ka puta ko Muka
Ko Taura, ko Here, ko Awe
Ka tae mai ki a koe e Poi 

Ehara tōu mana i te mana i takea nō nanahi
Engari tōu mana nō tuawhakarere,
nō tuawhakarere
Ake, ake tonu atu 

From within the flax 
I hear the wind
My spirit is awakened

By the twirling of the poi
It's movement defiant. The thought is posed
From whence did you come? 
From whence did you come? 

It was from Io the parentless
Who took unto him Whaea Rikoriko
From who begat the planets
And the grades of night

Who beat Rangi Sky Father who stands here 
and Earth Mother who lays here. 
From their union came Tāne Māhuta 

Tis Tāne!
It was Tāne who lay with Pākoki
And begat Harakeke
It was Tāne who lay with Repo
And begat Raupō

From them both, Muka
Rope, bind and plume
Combined; give form to you oh Poi

Your prestige is not of yesterday
But of aeons ago
Of time immemorial
Infinity

ORIGINAL SONG: Written by Te Morehu Piwai Tuhua, Music by Kimoro Taiepa
POI360 REVERSION: Performed by Makaira Berry, Music adapted by Matt Sadgrove