He tirohanga ki te ahua o te noho a ngā kaiako Māori

Kei te titiro te Tāhuhu o te Mātauranga ki te āhua o te noho a ngā kaiako Māori ki o rātou tūranga whakaako.

He take nui tēnei e taunakihia ana e Te Rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa me te heamana o Ngā Kura ā-iwi, kia pakari, ā, kia noho pūmau ai ngā kaiako reo Māori ki o rātou tūranga kaiako.