Kaupapa: Te Reo Māori

He rauemi hōu kua whakaputaina e Te Reo Irirangi o Te Hiku

Te Kapa ā-Tihi - Rereātea
  • Te Tai Tokerau

Nō te rā nei ka whakarewangia tētahi rauemi reo Māori hōu e Te Reo Irirangi o Te Hiku. He kohinga kupu, he kohinga reo kōrerorero nā te hunga kaumātua i tupu i te reo Māori o ō rātou nei haukāinga. Ko ngā tauira kōrero he mea e hāngai ana ki te kaupapa e kōrero noatia ana e te kaikōrero.

Ahakoa he tino māmā te whakarongo atu, he hōhonu rawa ngā whakaaro kei muri. He mea ako i a tātou ki te āhua o te noho a te Māori i tōna ao, i te nui o ngā mahi me mātau kia ora ai ia. E tika ana kia kī ake ‘He reo tuku iho, he reo ora.’

Hei tā Peter-Lucas Jones, "I nā mua rā, ko te reo Māori te reo o te kāinga. E whēke nei tātou kia ora mai anō te reo Māori hei reo kōrero. He uaua te tiki atu, te whakahoki mai i te reo Māori ki ō tātou ārero nō te mimiti haere o te puna reo i ngā kāinga."

I ahu mai tēnei reo i ngā whenua, i ngā maunga kōrero, i ngā moana i hoea e ngā tūpuna, i ngā tikinga kai, i ngā ahunga katoa a te haukāinga, ngā mea ki uta me ngā mea ki tai. He waka kawe i ngā whakaaro Māori me ngā tikanga i mahue mai e ngā wheinga.

Kei te papa kōrero o ngā haukāinga o Te Hiku o te Ika, ki reira whāngaia ngā hinengaro, rongohia hoki te reo me ngā mahi i ahu mai i ngā kāinga. Hoi anō rā, hei oranga tinana, hei oranga wairua, ehara mō tātou anahe engari mō nga whakatupuranga ka haere mai.