Kaupapa: Education

He pūmanawa waea hōu ka panoni i te āhua o te ako i te reo

  • Te Whanganui-ā-Tara

He pūmanawa waea hōu kua waihangahia, ā, kua whakarewaina hoki e te Wāhanga Mātauranga o Te Whare Wānanga o Wikitoria.

Ka mutu, ko te matapae, ka panoni te ratonga hōu nei i te āhua o te ako i te reo Māori.

Kei a Harata Brown ngā whakamahuki.