Kaupapa: Tainui

E āhei ana a Waikato-Tainui te tuku pōti i te rā nei

  • Waikato/Te Waiariki

He tino taumata ka ekea e Waikato-Tainui i runga i tāna whai kia whakapakari ai tōna whare i te huringa o te iwi ki te pōti i tētahi hānganga hōu mōna. 

He mea huataki nā Kīngi Tūheitia e rua tau ki muri, ko te whāinga ia kia whakahoutia ai te hanga o te taha whakahaere kia pai ake ai tā te iwi poipoi, whakatutuki, whai hua hoki i ōna awhero ā-tauhoko, ā-ōhanga, ā-hapori, ā-ahurea, ā-taiao anō hoki.

E rua ngā tauira kua whakaritea hei kōwhiringa mā ngā uri o Waikato-Tainui e whakahoungia ai te ara ki tua mō tēnei iwi.

He panonitanga ngā kōwhiringa e rua, ki te āhua kāwana me te taha whakahaere hoki.  Hei tā Nanaia Mahuta tētahi o te tokorua i ārahi i te kaupapa e kōrerotia nei, he kawenga ēnei e tika ai te whakatutukitanga o te rautaki matua o te iwi, 'Whakatupuranga 2050.'

Ko te tuatahi ko te Tauira Marae, ko tāna he whakapai ake, he whakahou hoki i te tauira o nāia.  He mea hanga tēnei tauira i ngā urupare kua kaha rere ake i ngā tau.

Ko te tuarua he āpititanga ki ō nāia tauira, he hanga ōrite ki te tauira kua whakamahia mohoa nei, heoi ko ngā āpititanga he mea whakakaha ake i ngā kawenga me te whakamārakerake i ngā whakahaere.  He kōwhiringa tēnei mō te hunga e hanga whakaae ana.

I te rangi nei whakapuaki ai te wā e āhei ai te hunga kua rēhita, he tekau mā waru tau pakeke ake rānei, ki te tuku pōti mā te ipurangi tae rawa atu ki te rua tekau mā iwa o tēnei marama. Mō ngā whakamahukitanga mō te taha pōti, haere atu ki te whārangi ipurangi www.waikatotainui.com.